Oplossen problemen begint bij kennis over de herkomst van goud

Een gouden sieraad of een belegging in goud zijn niet de enige manieren waarop een consument met goud te maken krijgt. Goud zit ook in kleine hoeveelheden in elektronica en banken, verzekeraars en andere financiële instellingen financieren de goudmijnbouw en bedrijven die goud gebruiken. Van het mondiale aanbod van goud is een derde gerecycled en tweederde nieuw gewonnen goud. De helft van het goud wordt gebruikt voor sieraden, een derde als belegging en vijf procent gaat naar elektronica.

De herkomst van goud is vaak onbekend omdat het door vele handen gaat voordat het wordt verwerkt in bijvoorbeeld een sieraad. In het convenant is afgesproken dat er wordt gewerkt aan transparantie over de herkomst van goud in Nederland van de eindgebruiker tot aan de goudsmelter. Hoe goud van de mijn bij de smelter komt, valt buiten de reikwijdte van dit convenant. Dat is een lastige, maar voor Solidaridad uiteindelijk ook noodzakelijke stap, om structureel te kunnen werken aan het oplossen van problemen in de goudmijnbouw. Consumenten die niet willen wachten op meer transparantie kunnen al bij veel juweliers en goudsmeden in Nederland terecht voor sieraden van goed goud.

Voor meer informatie