Solidaridad is een wereldwijde netwerkorganisatie, met een sterke lokale focus. We begonnen 50 jaar geleden  als hulporganisatie die programma‚Äôs van partnerorganisaties in Latijns-Amerika ondersteunde en financierde. Vandaag zijn we een hecht netwerk, met een doelgerichte mondiale strategie en professionele regionale ontwikkeling en uitvoering.

Het verschil maken in acht regio’s en meer dan 40 landen

Solidaridad is actief in meer dan 40 landen, verdeeld over acht regio’s, op vijf continenten. De acht regionale Solidaridad-teams werken onder leiding van een directeur, samen met producenten, bedrijven en overheden aan de ontwikkeling, uitvoering, communicatie, evaluatie en rapportage van onze programma’s.

wereldkaart solidaridad organisatie

Directie en personeel Solidaridad in Europa

Heske Verburg is sinds 1 januari 2017 directeur van Solidaridad in Europa. Ze is eindverantwoordelijk voor de teams in Utrecht en Freiburg en onze activiteiten in negen Europese landen. De beloning van de directeur wordt gepubliceerd en toegelicht in het financiele jaarverslag.

Eind 2019 werken er 36 vrouwen en 20 mannen bij Solidaridad Europa. De arbeidsvoorwaarden voor het personeel volgen die van rijksambtenaren.

 

Raad van Toezicht Solidaridad in Europa

Leden van de Raad van Toezicht van Solidaridad in Europa zijn:

Leden van de Raad van Toezicht van Solidaridad in Europa worden, in lijn met de statuten, niet betaald voor het vervullen van hun rol. De Raad van Toezicht doet verslag van haar activiteiten in het financi√ęle jaarverslag.¬†

raad van toezicht Europa
De leden van de Raad van Toezicht, van links naar rechts: Carlos Alva Nieto, Claire Gentil, Jan Karel Mak (voorzitter), Katrien Termeer, Marion Kappeyne van de Coppello, Martin Staehle. Kajsa Johansson staat niet op de foto.

Kloppend hart Solidaridad Network: één directieraad met één algemeen directeur

De acht regiodirecteuren vormen samen de directie, onder het voorzitterschap van de algemeen directeur van Solidaridad Network, Jeroen Douglas. De directie formuleert en evalueert het beleid. De mondiale strategie-ontwikkeling en uitvoering in vele landen vraagt om een goede co√∂rdinatie van het netwerk. Het in Utrecht gevestigde netwerksecretariaat ondersteunt de algemeen directeur en de directie.

De directie van Solidaridad Network, bestaande uit de acht regiodirecteuren en de algemeen directeur. Van links naar rechts, van boven naar beneden: Rebecca Kaduru (Noord-Amerika), Heske Verburg (Europa), Gonzalo la Cruz (Zuid-Amerika), Mandla Nkomo (Zuidelijk Afrika), Rachel Wanyoike (Oost- en Centraal Afrika), Michaelyn Bachhuber (Midden-Amerika), Jeroen Douglas (algemeen directeur), Isaac Gyamfi (Westelijk Afrika) en Shatadru Chattopadhayay (Azi√ę).

De organisatiestructuur van Solidaridad Network

5 Continentale Raden van Toezicht 

In Latijns-Amerika, Afrika, Azi√ę, Europa en Noord-Amerika zijn Raden van Toezicht actief. Hun  belangrijkste taak is het onafhankelijk toezicht houden op de regionale Solidaridad organisaties. 

Eén centrale raad van wereldwijd toezicht

De Internationale Raad van Toezicht (International Supervisory Board, afgekort ISB) bestaat uit de voorzitters van de vijf continentale Raden van Toezicht. De ISB is het hoogste toezichthoudende orgaan en ziet toe op de eenheid en consistentie van het door de directie gevoerde beleid.

De leden van de Internationale Raad van Toezicht, van links naar rechts: Roxana Barrantes, Jan Karel Mak, Mariam Dao Gabala, Kannan Pashupatty, Shahamin Sahadat Zamin

Gedragscodes en richtlijnen

Wij zijn ons als goed doel extra bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben om geld zorgvuldig uit te geven. Daarom leggen we de lat hoog. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze partners. Hieronder vind je een lijst van gedragscodes, richtlijnen, wetten en verklaringen die wij onderschrijven:

 • ISO 9001: 2015 certificering
 • SBF-code voor Goed Bestuur (vervangt code Wijffels)
 • PARTOS verklaring
 • CBF keurmerk
 • ANBI status
 • Wet Normering Topinkomens
 • Richtlijn 650 en Richtlijn C2 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 ‘kostentoerekening beheer en administratie’
 • Erkenningsregeling Goede Doelen
 • Regeling beloning directeuren van goede doelen
 • Richtlijn Financieel Beheer goede doelen
 • Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik
 • Solidaridad Code of Conduct and Good Practices
 • Solidaridad Whistle Blower Procedure
 • ISO 9001: 2015 certificering
 • SBF-code voor Goed Bestuur (vervangt code Wijffels)
 • PARTOS verklaring
 • CBF keurmerk
 • ANBI status
 • Wet Normering Topinkomens
 • Richtlijn 650 en Richtlijn C2 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 ‘kostentoerekening beheer en administratie’
 • Erkenningsregeling Goede Doelen
 • Regeling beloning directeuren van goede doelen
 • Richtlijn Financieel Beheer goede doelen
 • Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik
 • Solidaridad Code of Conduct and Good Practices
 • Solidaridad Whistle Blower Procedure

CBF-Erkenningspaspoort

Wat is de erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in een oogopslag: het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in √©√©n oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financi√ęle kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Meer informatie

Strategische organisatie visie Solidaridad Network:

Statuten Solidaridad Network

Annual & long-term planning Solidaridad Nederland

Statuten Stichting Solidaridad Nederland