Solidariwat?

Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. Onze naam is het Spaanse woord voor solidariteit en alles wat we doen is gebaseerd op het geloof dat mensen meer bereiken als ze solidair met elkaar zijn. Wat dat is solidair? Van Dale schrijft erover:

so·li·dair (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 

1 gevoel voor saamhorigheid hebbend en tonend

Van solidariteit wordt iedereen beter

Alles smaakt beter en ziet er mooier uit als we weten dat boeren en arbeiders er beter van worden. En als het met liefde voor onze planeet gemaakt is, want we hebben er per slot van rekening maar één. Solidaridad gelooft in solidariteit: als we allemaal solidair zijn, komt niemand tekort. Daar maken we ons sinds 1969 hard voor.

Winst voor iedereen

We geloven in solidariteit en voegen de daad bij het woord. Daarom komen we in actie voor boeren, arbeiders en ondernemers over de hele wereld. Koffieboeren, textielarbeiders en goudmijnwerkers helpen we aan meer kennis, rechten, kansen en connecties. Ook moeten zij hun producten kunnen verkopen, dus werken we ook samen met koffiebranders, modemerken en juweliers aan verantwoord inkopen. En we helpen consumenten om solidaire keuzes te maken. Zo geniet iedereen van de beste, mooiste en lekkere producten, worden de makers eerlijk betaald en de aarde gespaard. Winst voor makers aan de andere kant van de wereld, winst voor het milieu, winst voor ons allemaal.

Veel verschillend werk, één doel

Om onze doelen te bereiken moeten we groot en internationaal denken. En daarom doet Solidaridad veel, niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa en vele uithoeken van de wereld. We werken aan álle factoren die producten ‘solidair’ kunnen maken. Dat doen we in de hele productieketen, van het boerenland tot in onze boodschappentas. Dat vat je niet 1-2-3 samen, maar op deze website kun je er heel veel over lezen en bekijken. Uiteindelijk doen we dit allemaal voor de boer, de visser, de fabrieksarbeider, de ondernemer – en ja – uiteindelijk dus ook voor jou en ons allemaal.

Ga je mee naar die solidaire toekomst?

We roepen iedereen op samen met ons in actie te komen voor een wereld waarin alles wordt gekocht en gemaakt in solidariteit met mensen, het milieu en toekomstige generaties. Terugkijkend naar waar we vandaan komen en wat er is bereikt kijken we hoopvol en enthousiast naar een solidaire toekomst. Doe je mee?