Sinds de oprichting in 1969 zet Solidaridad zich in voor het bevorderen van rechtvaardige en duurzame economische ontwikkeling. In de 50 jaar van ons bestaan maakten ook wij een transitie door.

Zo veranderden we van een klassieke Nederlandse charitatieve instelling in een wereldwijd opererende netwerkorganisatie gericht op duurzame en inclusieve ontwikkeling. We stonden regelmatig stil bij wat we hebben geleerd en bereikt. We kijken over onze schouder naar een geschiedenis om trots op te zijn. En waar we hoopvol op doorbouwen.

50 jaar: Onze geschiedenis in 10 hoogtepunten
1969
solidaridad oud latijns-amerika poster

1969

Een tijd van sociaal-maatschappelijke verandering. Katholieke bisschoppen richten in Nederland Solidaridad op als een Adventscampagne voor hulp aan de armen in Latijns-Amerika.

1970
Paulo Freire pedagogiek van onderdrukten

1970

De Braziliaanse filosoof en pedagoog Paulo Freire inspireert Solidaridad met de ideeën in zijn boek Pedagogiek van de Onderdrukten. Dit uit zich in steun voor dappere mensen in onder meer Nicaragua, El Salvador, Honduras en Guatemala, die hun stem lieten horen tegen de politieke onderdrukking in hun land. Zoals Oscar Romero en Rigoberta Menchú. 

1980
1980

1980

Met veel activistische en vaak spraakmakende campagnes bepleit Solidaridad in deze jaren veelal sociale rechtvaardigheid voor de armen en onderdrukten in Latijns- en Zuid-Amerika.

1985
vrouw aan het werk op bananenplantage

1985

Het door idealen aangejaagde activisme van de jaren ‘70 maakt geleidelijk plaats voor het ‘in gesprek gaan’ van de jaren ‘80. In deze periode wordt meer werk gemaakt van het besef dat sociale rechten geworteld zijn in economische ontwikkeling. Zo wordt de rol van de consument steeds belangrijker voor Solidaridad en haar werk.

1988
koffie en thee jaren 80 max havelaar

1988

Solidaridad richt de Stichting Max Havelaar op en het begrip ‘fairtrade’ krijgt daardoor echt naam en faam. Het succes van Max Havelaar koffie in Nederland zal aanleiding zijn voor een wereldwijde fairtrade-beweging voor koffie en andere sectoren, zoals thee en cacao.

 

2000
utz certified koffiezakken

2000

Rond het nieuwe millennium wordt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een steeds belangrijkere factor in duurzame productie en consumptie. Solidaridad ontwikkelt en promoot nieuwe certificering strategieën, gericht op verantwoord gedrag van bedrijven. In samenwerking met partners die duurzaamheid ook hoog in het vaandel hebben, starten we initiatieven zoals AgroFair, Kuyichi, Utz Certified en Made-By Foundation.

2006
vrouwen in het katoenveld

2006

Solidaridad is initiatiefnemer en actief deelnemer in ‘ronde tafels’ voor beleidsontwikkeling en samenwerking in diverse sectoren, waaronder suikerriet, palmolie, katoen en soja. Deze wereldwijde ronde tafels -waaraan invloedrijke spelers, bedrijven en overheden aanschuiven om samen op te trekken- behoren tot de dag van vandaag tot de kern van Solidaridads strategie.

2010
koffieboeren in Peru in het veld

2010

Solidaridad Network wordt officieel in 2010 opgericht. Na 34 jaar komt een eind aan de formele oecumenische samenwerking met kerken. Bovendien vindt een decentralisatie plaats naar eerst 6 en nu 8 regionale Solidaridad organisaties over de hele wereld. De regionale organisaties creëren gezamenlijk een mondiale visie en strategie, waarbinnen regionale ontwikkeling en uitvoering van programma’s plaats vindt. 

2016
vrouw aan het werk in textielfabriek China

2016

Met deze verandering naar een netwerkstructuur, omarmt Solidaridad ook een ‘post-certificering’-strategie en ontwikkelt een meer sectorbrede aanpak om de uitdagingen van niet duurzame productie en consumptie het hoofd te kunnen bieden.

2020
vrouwen in Golden Line programma goud Tanzania

2020

Solidaridad is tegenwoordig ook volop actief op thema’s als klimaat- en landschapsinnovatie, gender-inclusiviteit, impact investment en digitalisering.