Bij het samenstellen en updaten van deze website, zijn we zeer zorgvuldig.  Dat betekent dat wij veel aandacht besteden aan de inhoud en de vormgeving van de website. Wij controleren  regelmatig de juistheid, actualiteit en volledigheid van de website. Waar mogelijk controleren wij ook de betrouwbaarheid van de informatie die wij uit externe bronnen ontvangen.

Ondanks de aandacht voor kwaliteit, kunnen wij  niet garanderen dat de informatie op onze website altijd  correct, actueel of volledig is. Daarom aanvaardt Solidaridad geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en worden er geen rechten ontleend aan de op de website geboden informatie en/of diensten. Solidaridad behoudt zich het recht om de informatie op haar website (met inbegrip van hyperlinks) te allen tijde te verbeteren, wijzigen, aanvullen of verwijderen.

Auteursrecht en eigendomrecht

Je hebt het recht om informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren volgens de bepalingen van de Auteurswet en de Wet Naburige Rechten. Auteursrechtelijk beschermde teksten op deze site mogen niet worden gereproduceerd zonder toestemming van Solidaridad. Over de reproductie van de informatie kan je contact opnemen met Solidaridad via info@solidaridad.nl.

Solidaridad behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Onjuistheden

Als je onjuistheden op onze website tegenkomt, meld die dan vooral. Ook suggesties zijn van harte welkom. Je kunt deze sturen naar info@solidaridad.nl. Tenzij anders vermeld, gaan wij er vanuit dat deze suggesties niet-vertrouwelijk zijn en vrij gebruikt kunnen worden zonder dat daar nadere toestemming voor nodig is. 

Privacy en persoonsgegevens

Bij Solidaridad hechten we veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij gaan daarom uitermate zorgvuldig met je gegevens om. Uiteraard houden wij ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees hier wat je van ons kunt verwachten.

De website van Solidaridad kan gebruik maken van cookies.