Onze toekomst

De wereldwijde vraag naar producten groeit. In sommige ketens zelfs explosief. De snelle groei van industrieën wordt vaak gedreven door te lage prijzen en leidt tot immense schade. De producten worden soms verbouwd met levensgevaarlijke pesticiden, chemisch afval wordt in de natuur gedumpt en arbeiders werken onder schrijnende omstandigheden.

Solidaridad zet zich in om dit te veranderen. Wij werken aan de wereld voor toekomstige generaties. Harmonie tussen mens en milieu. Een eerlijke wereld, met winst voor iedereen. Misschien draagt u Solidaridad al uw hele leven een warm hart toe, of heeft u al eens eerder gedoneerd aan een van onze projecten. Ook als u er op een dag niet meer bent, kunt u het werk van Solidaridad steunen, door Solidaridad op te nemen in uw testament.

Uw testament helpt het verschil maken!

Samen kunnen we het verschil maken. Wij geloven dat economische en duurzame groei hand in hand kunnen gaan. Door Solidaridad op te nemen in uw testament ondersteunt u onze activiteiten om eerlijke en duurzame handel te realiseren. Wij steunen nu al 700.000 boeren, arbeiders en mijnwerkers in dertien verschillende sectoren, en hopen dit te kunnen voortzetten en uitbereiden!

Nalaten aan Solidaridad, hoe zit dat?

  • Wat gebeurt er met uw nalatenschap?

    Met het geld uit nalatenschappen werken we aan onze projecten, zoals we dat doen met alle giften. Met uw nalatenschap kunnen wij ons werk voor een duurzame en eerlijke wereld voor toekomstige generaties voortzetten. Heeft u een specifieke wens over de besteding van uw nalatenschap? Dan bespreken wij graag de mogelijkheden met u.

  • Erfbelasting?

    Solidaridad is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel hiervan is dat er geen belasting wordt geheven over de nalatenschap. Hierdoor wordt uw bijdrage via uw testament nog effectiever. Uw geld komt in zijn geheel terecht bij Solidaridad, en gaat dus rechtstreeks naar onze activiteiten om eerlijke en duurzame handel te realiseren.

  • Afwikkeling van een nalatenschap?

    Iedereen kan nalaten aan goede doelen. De afgelopen jaren heeft Solidaridad daardoor al vaak nalatenschappen mogen ontvangen. Daar gaan we altijd zeer zorgvuldig mee te werk. Bij het afhandelen van een nalatenschap werken we altijd samen met de notaris en de executeur.

Met het geld uit nalatenschappen werken we aan onze projecten, zoals we dat doen met alle giften. Met uw nalatenschap kunnen wij ons werk voor een duurzame en eerlijke wereld voor toekomstige generaties voortzetten. Heeft u een specifieke wens over de besteding van uw nalatenschap? Dan bespreken wij graag de mogelijkheden met u.

Solidaridad is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel hiervan is dat er geen belasting wordt geheven over de nalatenschap. Hierdoor wordt uw bijdrage via uw testament nog effectiever. Uw geld komt in zijn geheel terecht bij Solidaridad, en gaat dus rechtstreeks naar onze activiteiten om eerlijke en duurzame handel te realiseren.

Iedereen kan nalaten aan goede doelen. De afgelopen jaren heeft Solidaridad daardoor al vaak nalatenschappen mogen ontvangen. Daar gaan we altijd zeer zorgvuldig mee te werk. Bij het afhandelen van een nalatenschap werken we altijd samen met de notaris en de executeur.

Solidaridad doet mee met toegift.nl

Als goed doel vinden we het van belang dat u een positief gevoel overhoudt aan elke gift die u doet. Ook wanneer u besluit dit in een nalatenschap vast te leggen. Daarom zijn we deelnemer aan de landelijke campagne ‘toegift’. Nalaten is te vaak nog een beladen onderwerp, terwijl dit niet zo hoeft te zijn.

Met toegift.nl brengen we dit onderwerp op een positieve manier onder de aandacht. Toegift kan een nieuw begrip worden dat voor ‘nalaten aan een goed doel’ staat. Dankzij een toegift kunt u uw idealen laten voortleven, als u er zelf niet meer bent. Met toegift.nl informeren we u over de mogelijkheden die er zijn om aan een goed doel na te laten.

Even voorstellen…

“Als u wilt nalaten heeft u veel vragen. Wat gebeurt er met mijn gift? Welke vorm past het best bij mijn situatie? Ik vertel u daar graag meer over. Zo weet u zeker dat uw gift goed terecht komt als u besluit na te laten aan Solidaridad. Ik help u graag!”

Maurice Boeschoten, adviseur bijzondere giften bij Solidaridad

Neem contact met mij op