MODERNISERING VAN CACAOPRODUCTIE IS ONDERDEEL VAN DE OPLOSSING

Solidaridad investeert in moderne landbouw en de middelen en diensten die boeren nodig hebben. Voorbeelden daarvan zijn programma’s als CORIP en MASO. Solidaridad traint boeren om efficiënter te produceren met minder schade voor mens en milieu en om behalve cacao ook andere gewassen te verbouwen om de economische afhankelijkheid van cacao te verminderen. Ook worden agrarische centra opgezet waar boeren terecht kunnen voor gereedschap en andere benodigheden, training en bankzaken. Dat is echter nog niet genoeg. Overheden moeten aan de slag met andere vormen van werkgelegenheid en de natuurgebieden beschermen door voorlichting en handhaving. Zo kan worden voorkomen dat boeren de bossen in trekken en het waardevolle bos kappen.